Karaktär

Övningar i improvisationsteater där man antingen får öva på att skapa en karaktär eller som kräver att man skapar en tydlig karaktär för att scenen ska bli bra.

Personlighetsklyvning

Två på scen möts i en vardaglig situation (intervju, butik, expedition osv) med så många olika personligheter som möjligt under scenens gång. Dock ska den röda tråden i samtalet och dialogen följas. Exempelvis A och B möts i en tänkt arbetsintervju där A och B ständigt tar sig an nya personligheter. Arbetsintervjuns allmänna former fortsätter...Läs mer »

Hissen

Tre-fyra improvisatörer får var och en en bokstav av publiken. Utifrån den bokstaven ska de hitta ett adjektiv eller en karaktär att spela. Scenen börja med att alla går in i en tänkt fyrkant, en hiss, på scenen. Hissen sätts igång men stannar sedan mitt i vilket alla reagerar på och man försöker lösa problemet...Läs mer »

Kroppslåsning, talfel och / eller spasm

Två gamla vänner med antingen en kroppslåsning, ett talfel eller en sorts spasm möts. De samtalar och börjar vid något tillfälle kommentera den andras handikapp. Endera personen vägrar dock erkänna sitt handikapp och man börjar bråka för att sedan skiljas antingen som vänner eller ovänner.

Frasses hamburgerkiosk

Tre improvisatörer står i kö till Frasses hamburgerkiosk och i kiosken står förstås Frasse. Varje person i kön har något speciellt som påverkar den. Varje person, när den är längst fram i kön, beställer något hos Frasse och spelar en kort scen. Läs mer »

Flätan (finska färjeflätan)

En övning som kräver någon form av skärmar eller liknande som rekvisita. Man ställer skärmarna bredvid varandra, lite i vinkel mot varandra och med en liten lucka emellan dem. Bakom skärmarna ställer sig improvisatörerna jämnt fördelat på båda sidor. Eftersom turerna kring dessa skärmar är viktiga så kallar vi dem skärm A och B. Scenen...Läs mer »

Datingshow

Denna teknik bygger på de TV-program för dating som fanns på 80-talet där en person placerades på ena sidan om en skärm och tre andra på andra sidan skärmen. Med hjälp av några frågor skulle den ensamme bestämma vilken av de tre som hon/han skulle gå på date med. En av improvisatörerna får se till...Läs mer »

Skruven

Tre improvisatörer är på scen och spelar tre tydliga karaktärer, gärna med tydliga röster och kroppsform/kroppsrörelser. Vid slumpvisa tillfälle ropar en regissör "Skruven!" och då roterar alla improvisatörer och tar varandras karaktärer enligt ett givet rotationsmönster. Man fortsätter då scenen som sin nya karaktär från den nya karaktärens plats. Exempel Asta 98 år (I1) står...Läs mer »

Nyhetsstudion

Nyhetsstudion kan göras i många olika versioner, i en version sitter två personer i studion som nyhetsankare / bisittare och två finns ute på fältet: en reporter som intervjuar och en som blir intervjuad (som olika karaktärer). Nyhtetsstudion hittar på vilka nyheter som finns och vem som ska bli intervjuad. Emellan de olika reportagen kommenterar...Läs mer »

Karaktärsfrys

Två personer spelar en scen med två karaktärer. När som helst får någon i gruppen ropa "Frys!" och gå in och byta ut en improvisatör på scenen. Den som går in går då in som en helt ny karaktär medan den som stannat kvar blir kvar i sin samma karaktär. Den nya karaktären initierar en...Läs mer »

Skattkistan

Ur en imaginär kista tar man fram ett föremål och talar om vad det är och varför man har sparat det i kistan. Varje föremål i kistan berättar lite mer om ens karaktärs liv. Läs mer »

Skrämma iväg från parkbänken

En övning i bland annat att karaktärsskapande. Placera ut tre stolar till en bänk. En person sitter på bänken och sedan kommer nästa person från gruppen in. Denne ska på ett eller annat sätt "skrämma iväg" personen från parkbänken, antingen genom att vara otrevlig, att övertyga den andra om att lämna eller liknande. Sen kommer...Läs mer »

Räkna med olika karaktärsröster

Man sitter två och två och en improvisatör räknar uppåt med olika röster för varje siffra. Efter varje röst får den andra säga Ja eller Nej. När motspelaren valt ut en röst så håller man en kort scen/replikskifte där den första improvisatören pratar med den rösten. Läs mer »

Djurpersonligheter

Detta är en övning som hjälper improvisatörerna att hitta en karaktär och att spela denna. Varje skådespelare väljer ett djur och går först runt i rummet som detta djur till 100%. Man är djuret genom att använda utseende, rörelser, röst, status, och/eller annat. Sedan tonar man ned djurets karaktär mer och mer 90%, 80% osv...Läs mer »

Kroppsdelar med egenskaper

Uppvärmningsövning som även kan användas som karaktärsdrag i scener. Som uppvärmningsövning går den ut på att improvisatörerna i gruppen ombeds tänka på någon av sina kroppsdelar. Sedan ska man tilldela denna kroppsdel en känsla, tex ångest, ilska, nyfikenhet etc. Man går sedan runt i rummet som om kroppsdelen hade denna känsla, tex att ens armbåge...Läs mer »

Dejtvideo

En snabbövning i karaktärsskapande där man ställer ut en stol i rummet riktad mot publiken. Mot denna stol är en fiktiv videokamera riktad och varje improvisatör sätter sig på stolen och pratar in i kameran som en presentation för en dejtingvideo. Det vill säga en video för att presentera sig själv på en dejtingsajt. Varje...Läs mer »

Liftaren

Fyra personer sätter sig i en "bil" bestående av fyra stolar . De andra i gruppen väntar på led. Den som står längst fram i ledet ställer sig som en liftare och blir upplockad. När den kommer in i bilen har denne med sig en känsla eller karaktär som smittar av sig på alla i bilen. Läs mer »

En har allas röst

Tre improvisatörer är på scen samtidigt men en av improvisatörerna ger också röster till sina andra medspelare (som bara mimar). Läs mer »

Talfelet

Sätt tungan framför tänderna i underkäken. Spela en scen där ni börjar prata, hamna i konflikt, skiljs som vänner eller ovänner. Läs mer »

Gammalt jobb / nytt jobb

I denna övning spelas en vanlig scen där karaktärerna har en gammal yrkesroll som lyser igenom i allt de gör i sitt nya jobb. Exempelvis en tidigare balettdansös som numera jobbar som lagerarbetare. Läs mer »

Fest med kändisar / karaktärer

Till en fest har tre gäster bjudits in av en värd. Gästerna har fått ”roller” som de ska spela och värden ska gissa vilka de är. Ett vanligt sätt att göra övningen är att rollerna är olika kändisar. Gästerna kommer in en och en och nästa gäst kommer in innan den tidigare gått, alla gäster...Läs mer »

Beskriva personen som ska komma in

Två personer börjar en vanlig scen och efter ett tag börjar de prata om en tredje person: Karaktären. Inom scenen beskriver de denna karaktär utifrån fysiska karaktärsdrag, tics och personlighet med mera. När karaktären känns etablerad, efter kanske 1-2 minuter, hittar en av improvisatörerna på en anledning att gå av scenen. Då äntrar den tredje...Läs mer »

Saga med särskilda behov

Man frågar publiken om en klassisk saga (som alla kan) och varje improvisatör tilldelas en roll från den sagan. Därefter får varje improvisatör dessutom ett handikapp eller ett speciellt sinnestillstånd att förhålla sig till. Det kan vara en stamning, speciell gångstil, kraftig depression eller liknande. Därefter spelas sagan upp improviserat.