Koncentration

Övningar som syftar till att öva på koncentration eller där koncentration är en viktig komponent för att lyckas med övningen.

Ali Baba och de fyrtio rövarna

Uppvärmning och koncentrationsövning där alla står i en cirkel. Börja med att etablera en rytm tillsammans genom att säga "Ali Baba och de fyrtio rövarena" eller annan ramsa. Fortsätta att upprepa denna ramsa. När rytmen är etablerad börjar en person börjar göra en gest till rytmen, till exempel knacka sig på huvudet. När meningen upprepas...Läs mer »

Kasta kategorier

En koncentrationsövning som är lättare om man har en, eller flera bollar, eller något annat kastbart. Välj först en kategori, ex flicknamn, bilmärken, grönsaker, kroppsdelar, eller dylikt. Den första personen säger en sak ur kategorin och kastar bollen alternativt pekar eller tittar på någon annan som säger något annat ur kategorin och skickar vidare till...Läs mer »

Three way dubbing

Tre improvisatörer är på scen samtidigt men man för inte själv sin egen röst utan istället en av sina medspelares röster, som då mimar. Läs mer »

Stoldansen

Placera en stol mitt på scenen och sätt på en rytmisk instrumental musikslinga i bakgrunden. Alla ställer sig på ett led och den första personen i ledet går fram och gör någon form av rörelse med stolen (tex ställer foten på stolen). Nästa person går fram till stolen och gör föregående rörelse och inkluderar en...Läs mer »

Räkna och hoppa över siffran 7

Man räknar stående i cirkel, en efter en, upp från 1. Vid varje multipel av 7 (tal delbart på 7) eller tal som innehåller 7 ska man istället klappa händerna alternativt säga nästkommande tal. Läs mer »

Av / på

Tre personer är på scen och innan scenen sätter igång så bestämmer publiken med hjälp av en regissör tre ord som ska agera som triggerord för respektive improvisatör. Triggerorden bör vara fördelade på ett vanligt,, ett halvovanligt och ett ovanligt ord.  Person 1 kan ha tex ha "men", Person 2 "hitta" och Person 3 "försvarsminister"....Läs mer »

Ettordssaga

En enkel och bra nybörjarövning i improvisationsteater. Övningen görs oftast i ring och går ut på att man, som grupp, berättar en historia/saga var och en med ett ord i taget. Första personen säger första ordet, tex "Det". Nästa person säger nästa ord, ex "var" och man fortsätter sedan och säger nästkommande ord för att...Läs mer »

Räkna till 20 i ring

En övning för att känna in varandra och komma in i ett "group mind"-tänk. Den kan också användas för att lugna ner tempot. Alla deltagare står i en ring och man kan antingen göra detta tittandes eller blundandes. En person säger "1" och när nästa person "får feeling" säger denne nästkommande siffra, dvs "2". Detta...Läs mer »

Radarpar

Den här övningen är för 2 eller 3 jämna par (företrädesvis 2 par = 4 personer). Man är då två par där parterna känner varandra såpass väl att de mest hela tiden avslutar sin partners meningar. Det är en bra övning som kräver god inlyssning och snabbtänkthet. Exempel Två par: Anna & Bertil samt Conny...Läs mer »