Långform

Improövningar som lämpar sig bra för långform eller för improvisatörer som håller på med långform.

Kausalitetskarusellen

En övning för att öva kausalitet och en berättelses fortskridande. Gruppen sitter i en ring och en börjar med en enkel mening, tex "Gunilla satte igång tvättmaskinen i tvättstugan". Nästa person börja sin mening med "Detta ledde till..." och fortsätter historien med något som är en direkt orsak av det som den föregående personen sa,...Läs mer »

Klassiskt historieberättande

Det var en gång... Varje dag... ... En dag... Detta ledde till... ... Tills slutligen... Nuförtiden... En övning i klassiskt historieberättande som görs bäst sittande i ring. En person sätter igång historien med att säga "Det var en gång..." och lägger sedan till någonting, exempelvis "Det var en gång en kvinna som hette Lisa och...Läs mer »

Som om inte det vore nog…

En berättarövning som syftar till att hjälpa improvisatörerna att ladda historierna med värde. Man berättar en historia en mening i taget (tex i ring sittandes på stolar) där den första meningen är neutral, tex Gunnar surfar på en våg. Sedan får nästa person i ringen säga en mening som förstärker risk, potential eller värde i...Läs mer »

Inre monolog

Man spelar upp en scen och spontant under scenen som spelas avbryter improvisatörerna vid varsitt tillfälle, vänder sig till publiken och berättar (som sin karaktär) sina tankar. Monologen kan ge en fördjupad bakgrund, tex genom att ge en berättelse från barndomen eller förklara hur karaktären egentligen tänker om situationen. Monologen hörs inte av de andra...Läs mer »