Namnlekar

Övningar vars främsta syfte är att man ska lära sig, eller öva på, varandras namn.

Namntagen

Uppvärmningsövning som är bra för att lära sig nya namn. Alla i gruppen går runt i ett rum och en börjar som zombie/monster. Monstret väljer ut någon i rummet och börjar gå mot denne på ett "skrämmande sätt". Den som är utsatt för monstret måste då säga ett namn på någon i rummet. När det...Läs mer »

Ens namn + sysselsättning på samma bokstav

Alla står i en cirkel och var och en tar ett steg in i cirkeln och säger sitt namn tillsammmans med ett yrke eller sysselsättning som börjar på samma bokstav som sitt namn. I samband med det gör man en rörelse som hör samman med denna sysselssättning. Läs mer »