Nybörjare

Improövningar på nybörjarnivå. Här hittar du improövningar som inte är speciellt svåra och som är en god introduktion till improvisationsteater.

Gå mot varandra

En uppvärmningsövning som hjälper improvisatörerna att komma närmare varandra, både fysiskt och psykologiskt! Gruppen delar upp sig i två och två där man ställer sig i två led med ansiktena mot varandra - och blundar. Därefter tar båda, med samma lugna takt, antingen ett steg bakåt eller framåt. Man känner själv in när man ska...Läs mer »

Vad har du i garderoben

Dela upp gruppen två och två. Den ena säger ungefär: "Vill du se vad jag har in min garderob?" och öppnar dörren. Den andre tittar in och frågar ungefär: "Varför har du en ............. i din garderob?" Här använder man det som man i stunden kommer på att man "ser" i garderoben. Det kan vara...Läs mer »

Bara börja

En mycket enkel övning som går att kombinera med en lång rad andra improövningar. Två improvisatörer ställer sig och tittar på varandra tills en får en känsla eller ett infall och "bara börjar" scenen.

Popcorn som poppar på marken

En enkel övning som passar bra för nybörjare. Alla ligger på marken som opoppade popcorn. Värmen sätts på och allteftersom börjar alla "poppas" viket visar sig i en kroppslig poppning som synkas någotsånär med de andra "popcornen" i pannan.

Stå i led i ordning

En bra förstaövning för en helt ny grupp. Man delar upp gruppen två lika stora delar och de ska sedan tävla mot varandra att snabbt sortera in sig i led i olika ordningar. När laget sorterat in sig i ordning sträcker alla upp armen för att visa att man är klar. Det är förstås oviktigt...Läs mer »

Dramaten

En väldigt enkel övning som går ut på att man ska tala som man gör på Dramaten i Stockholm. Högtravande med långa vokaaaler osv. Det är i praktiken en övning i att prata tillräckligt högt för att publiken ska höra. Läs mer »

Följa hand / knä med näsan

En övning som görs två och två där en följer och en leder. Den som följer följer antingen ledarens hand eller knä med näsan. Man ska under alla omständigheter försöka behålla kontakten, eller så snabbt som möjligt återfå kontakten. På så sätt styr ledaren sin följare runt i rummet.

Ska vi…JA!

Alla står på golvet och någon ropar något alla ska göra, tex "Ska vi hoppa hopprep", varvid alla svarar "JAAAA!". Sedan mimar man det ett tag tills nästa person får ett infall och hittar på en ny syssla alla ska göra (till samma bifall). Läs mer »

Räkna med olika karaktärsröster

Man sitter två och två och en improvisatör räknar uppåt med olika röster för varje siffra. Efter varje röst får den andra säga Ja eller Nej. När motspelaren valt ut en röst så håller man en kort scen/replikskifte där den första improvisatören pratar med den rösten. Läs mer »

Liftaren

Fyra personer sätter sig i en "bil" bestående av fyra stolar . De andra i gruppen väntar på led. Den som står längst fram i ledet ställer sig som en liftare och blir upplockad. När den kommer in i bilen har denne med sig en känsla eller karaktär som smittar av sig på alla i bilen. Läs mer »

Gå runt och skapa triangel

En övning som likt Mördaren och Beskyddaren går ut på att hela gruppen går runt i rummet. Inför övningen utser man (tyst för sig själv) två personer som man hela tiden ska försöka skapa en liksidig triangel med i rummet. Eftersom alla valt olika personer kommer det bli en pågående och kaosartad dynamik. Efter ett...Läs mer »

Ge en present

Enkel nybörjarövning som utförs två och två. En person ger en present till den andra genom att räcka över något imaginärt till den andra. Mottagaren bestämmer (hittar på) vad den fått. Läs mer »

Mördaren och beskyddaren

Varje person utser tyst en annan person i gruppen som är en Mördare och en annan person som är en Beskyddare. Sedan ska man gå runt i rummet och hela tiden försöka se till att Beskyddaren är mellan sig själv och Mördaren. Läs mer »

Kasta ljud

En övning där man står i cirkel. En person måttar ett kast till en annan i cirkeln och lägger till ett ljud som detta "objekt" gör när det flyger över till den andra personen. Läs mer »

Staty / foto från vilken film?

Man delar upp sig i två grupper där varje grupp ska gestalta 2-3 scener från en, eller flera, kända filmer. Den andra gruppen ska gissa vilken film scenen kommer ifrån. Läs mer »

“Ja…och” samt “Ja, men…”

En enkel nybörjarövning för att öva sig på att säga "Ja" till förslag från sina medspelare - och inte bara "Ja" utan den viktiga skillnaden "Ja...och". Anledningen till att den är viktig är att man inte bara säger ja till medspelarens förslag utan också lägger till ett eget förslag. I övningen, som kan göras sittande...Läs mer »

Låtsas äta en frukt

En mycket enkel övning i gestaltning som passar bra för nybörjare eller som uppvärmningsövning för att komma igång med gestaltning. Man står i en ring och kan antingen "ge" en frukt till personen bredvid som sedan, mycket detaljerat, skalar och äter frukten. I en annan version kan gruppledaren berätta vilken frukt alla ska äta så...Läs mer »

Flera pratar som en

Detta är en klassisk improövning som kan användas tillsammans och inom andra övningar också. Den går ut på att få en grupp improvisatörer ljuda och skapa meningar som om de vore en person. Ett antal improvisatörer, från två till sex personer, står bredvid varandra och håller varandra om axlarna. Det är bra om de står...Läs mer »

Ettordssaga

En enkel och bra nybörjarövning i improvisationsteater. Övningen görs oftast i ring och går ut på att man, som grupp, berättar en historia/saga var och en med ett ord i taget. Första personen säger första ordet, tex "Det". Nästa person säger nästa ord, ex "var" och man fortsätter sedan och säger nästkommande ord för att...Läs mer »