Sångimpro

Improvisationsteater där hela, eller delar, av övningen består av sång med improviserad text.

Jukebox

Alla improvisatörer ställer sig på scenen bredvid varandra. En "Ledare" frågar publiken efter ett "tema", till exempel en artist, en genre, mat, fordon eller något annat som det går att sjunga något av/om. När ledaren pekar på en skådespelare ska denna börja sjunga en sång utifrån temat. Efter någon vers eller några strofer kan pekar...Läs mer »

Singing in the ring

Detta är en övning för gruppen, och inte främst för uppspel. Alla ställer sig i en ring. En kliver in och börjar sjunga en sång (eller något sångliknande). Så snart någon i ringen associerar/kommer på en annan sång utifrån det man hör kliver man in, knackar sångaren på axeln och börjar sjunga sin sång. Det...Läs mer »

Kampsång

En sångimpro som görs av företrädesvis 5 improvisatörer på scen. Sången görs på jibberish med en specifik accent/dialekt, tex amerikanska,  i en form av en sorts "Hej och hå-kampsång". Verserna sjungs på jibberish men refrängen kan vara på, eller innehålla, riktig svenska (om än med samma dialekt). Improvisatörerna bör stå på rad och var och en...Läs mer »

Showstopper

En sångimproövning där två eller tre personer är på scen och gör någon alldaglig syssla. Vid ett tillfälle, när det känns rätt, börjar en av improvisatörerna sjunga sina repliker som om denne vore i en musikal. Texten ska handla om scenen och kan tex fördjupa eller beskriva vad personen känner. När sången slutar återgår allt...Läs mer »

Bekänna till bartender, präst eller psykolog

Detta är en sångimproövning med två improvisatörer på scen samtidigt. En som ska bekänna något och en som får höra bekännelsen. Den som får höra bekännelsen väljs av publiken till att antingen vara en bartender, präst eller psykolog. Scenen görs lämpligen med tre olika bekännare som kommer in efter varandra medan "lyssnaren" stannar kvar. Publiken...Läs mer »