Skapa energi

Övningar (framförallt uppvärmningsövningar) som skapar energi i gruppen genom att höja tempot, höja volymen och se till att man rör sig med kroppen.

Körskolan

Två stolar är vända mot publiken och de symboliserar förarsäte och passagerarsäte vid en körskola. Olika karaktärer kan spelas av både körlärare och elev. Övningen kan användas som uppvärmningsövning med mer eller mindre snabba scener och att de spelande byts av hela tiden. Exempelvis att Adam och Eva sitter som elev och lärare under en...Läs mer »

Slå vad

En uppvärmningsövning och lek för att komma igång kroppsligt och få upp energin. Variant ett: Dela upp spelarna två och två. Nu ska de två försöka slå den andre på vaden och undvika att sjäv bli slagen. Variant två: Alla mot alla. För att begränsa tiden kan man bestämma att man ska samla ihop ett...Läs mer »

Kampsång

En sångimpro som görs av företrädesvis 5 improvisatörer på scen. Sången görs på jibberish med en specifik accent/dialekt, tex amerikanska,  i en form av en sorts "Hej och hå-kampsång". Verserna sjungs på jibberish men refrängen kan vara på, eller innehålla, riktig svenska (om än med samma dialekt). Improvisatörerna bör stå på rad och var och en...Läs mer »

Gäng-hets på jibberish

En peppövning för att få upp energin i gruppen. Man delar in gruppen i två gäng som ställer sig på varsin sida av scenen. En från den ena gruppen går, ivrigt påhejad av sina kompisar, över till den andra gruppen och förolämpar dem å det grövsta på jibberish. Förolämparen kommer tillbaka till gruppen med massor...Läs mer »

Älg, älg, älg

En högintensiv uppvärmningsövning där alla står i en ring. En börjar och säger "Älg, Älg, Älg, Älg, Älg, Älg, Älg" och på sista "Älg" pekar på någon annan i ringen. Då ska mottagaren, tillsammans med de två som står intill på var sin sida bilda en "älg". Detta görs genom att den i mitten sätter...Läs mer »

Åk ut!

Denna övning behöver en Spelledare och ett gäng improvisatörer i två led. De två längst fram ska spela en scen i sin enklaste form. Spelledarens roll är att göra scenen svår och vara stenhård i bedömningen när någon gjort "fel". Hela övningen är en övning i att misslyckas - och inse att det är helt...Läs mer »

Sammansatta ord i ring (baram-pam-pam)

Bra uppvärmningsövning och en övning som ger energi till deltagarna. Man står i ring och alla klappar takten mot benen. Den första personen säger, på taktslaget, ett ord. Exempelvis: "Kalas". Nästkommande person i ringen säger då det första ordet den kommer på, på nästa taktslag, med ambitionen att skapa ett sammansatt ord. Exempelvis: "kula". Gruppen...Läs mer »

Samurajen

En fysisk uppvärmningsövning som skapar energi och närvaro. Alla ställer sig i en cirkel och någon börjar med att höja båda sina armar, ihop, över sig (som ett svärd) och ropa "HI!". Direkt därpå skapar de två personerna bredvid denne motsvarande "svärd" med sina armar och måttar ett slag mot den första personens mage och...Läs mer »