Tokigt och skojigt

Detta är framförallt games samt vanliga övningar vars huvudsyfte är att ställa improvisatören och scenen på ända för att skapa komedi. Syftet är helt enkelt främst att roa en publik.

Meta-meta

En idé baserad på idén om en tavla i en tavla i en tavla osv. En miljö med möjliga karaktärer bestäms från början i vilken en scen spelas upp. Under scenens gång ropar en "Regissör": TACK! och går in och tillrättavisar/spelar rollen som hen vill se den. Därefter fortsätter scenen och en ny Regissör utifrån...Läs mer »

En hink vatten

En av tre improvisatörer har huvudet i en hink med vatten. När personen måste andas måste någon gå av scenen. Läs mer »

Viskleken med gester

Detta är en övning som gör sig utmärkt inför publik och är ett perfekt sätt att introducera varje improvisatör för sig när denne kommer in på scenen. I en variant av detta frågar man publiken efter en yrke, en plats och ett föremål och det är då bara den första improvisatören (I1) som vet om...Läs mer »

Tvångstankar

Alla improvisatörer får inför scenen en trigger och en reaktion. Det vill säga när något händer i scenen ska man utföra sin reaktion. Varje skådespelare vet endast sin egen trigger och reaktion. I övrigt fortsätter man som spela scenen som vanligt. Läs mer »

Whisky mixer

En uppvärmningsövning i högt tempo! Hela gruppen står i en cirkel och man skickar runt en signal som är olika beroende på vilken riktning den skickas. I den ena riktningen i cirkeln (tex höger) riktar man sig till personen till höger och säger "Whisky mixer" och i den andra "Wicker misses" eller något annat snarlikt...Läs mer »

Kroppslåsning, talfel och / eller spasm

Två gamla vänner med antingen en kroppslåsning, ett talfel eller en sorts spasm möts. De samtalar och börjar vid något tillfälle kommentera den andras handikapp. Endera personen vägrar dock erkänna sitt handikapp och man börjar bråka för att sedan skiljas antingen som vänner eller ovänner.

Skruven

Tre improvisatörer är på scen och spelar tre tydliga karaktärer, gärna med tydliga röster och kroppsform/kroppsrörelser. Vid slumpvisa tillfälle ropar en regissör "Skruven!" och då roterar alla improvisatörer och tar varandras karaktärer enligt ett givet rotationsmönster. Man fortsätter då scenen som sin nya karaktär från den nya karaktärens plats. Exempel Asta 98 år (I1) står...Läs mer »

Psykfrys

En katotisk övning som lämpar sig väl att avsluta en kväll med högt tempo. Det är en sorts "inga regler"-impro men med massor av regler! Några börjar en scen och allteftersom kan vem som helst ropa "Frys!" och ändra förutsättningarna, tex med en ny regel "Ni får inte säga bokstaven S", nya förutsättningar "Du är...Läs mer »

Känslozoner

Scenen delas upp i tre eller fyra olika zoner och publiken får välja vilken känsla som ska råda i vilken zon. När en improvisatör kommer in i den zonen så tar denna känsla över och man agerar utifrån den. Improvisatörerna ska försöka se till att röra sig mellan de olika zonerna allteftersom och gärna med...Läs mer »

Se men inte höra

Två improvisatörer spelar en (fysiskt aktiv) scen och två får titta på utan att höra replikerna. Dessa två ska sen spela upp scenen genom att använda samma rörelser men med egna repliker. Läs mer »

Levande rekvisita

Fyra personer är på scen, två stycken som driver en scen och två personer som (tyst) endast agerar rekvisita åt aktörerna. Läs mer »

Halveringstid: 60 sek, 30 sek, osv

En grupp improvisatörer spelar en vanlig scen, helst med tydligt scenarbete och förflyttningar på scen. Karaktärerna får gärna gå på och av scenen under scenens gång. En medhjälpare håller koll på tiden och säger till när det gått en minut. När man gjort denna scen ska man återspela den igen, men nu i en snabbare...Läs mer »

Marshmallows

I denna övning spelar två improvisatörer en scen där ingen får lov att skratta, varken improvisatör eller publik. Om någon skrattar måste improvisatören stoppa en marshmallow i munnen (utan att svälja) varefter scenen fortsätter. Läs mer »

Kärleksscen utan beröring

En kärleksscen som spelas helt utan att karaktärerna får vidröra varandra. Scenen bör vara någon form av kärleksscen eller liknande som "kräver" att man rör varandra. Läs mer »

Monolog med störning i varje öra

En till tre personer sitter på en stol på scen och ska berätta varsin monolog. Bredvid berättaren står två andra peroner vars uppgift är att störa berättaren genom att kupa sina händer kring varsitt öra och förvilla, säga andra ord och på alla sätt och vis få berättaren att komma av sig i historien. Läs mer »

Talfelet

Sätt tungan framför tänderna i underkäken. Spela en scen där ni börjar prata, hamna i konflikt, skiljs som vänner eller ovänner. Läs mer »

Stå, sitta, böj

En övning för exakt tre deltagare där en alltid måste vara stående, en sittande och en böjd (på ett eller annat sätt). När någon justerar sin position, tex ställer sig upp från sittande, måste de andra reagera och byta position så att ordningen återställs. Läs mer »

Händer

Två improvisatörer sitter på en stol, eller står, med armarna bakom ryggen. Två andra ställer sig precis bakom och sticker armarna igenom och agerar händer åt den framför. De två improvisatörerna spelar sedan en scen mot varandra utan kontroll över "sina" händer. Läs mer »

Byta bokstav

Improvisatörerna måste byta ut en bokstav mot en annan i allt de säger och publiken väljer vilken bokstav som ska bytas mot vilken. Tex R mot L. Läs mer »

Lärarrummet

En övning för fyra personer som utspelar sig på ett möte av något slag. Den utspelar sig med fördel sittandes och därmed krävs fyra stolar. I grundutförandet är det i ett lärarrum men det kan vara vad som helst (publiken kan bestämma exempelvis). En person har kallat till mötet, tex en rektor, och denna person...Läs mer »