Två och två

Detta är helt enkelt improvisationsövningar som görs två och två (i par). Det handlar inte om övningar som görs två på scenen utan snarare övningar där hela gruppen delar upp sig i par och kör två och två.

Vad har du i garderoben

Dela upp gruppen två och två. Den ena säger ungefär: "Vill du se vad jag har in min garderob?" och öppnar dörren. Den andre tittar in och frågar ungefär: "Varför har du en ............. i din garderob?" Här använder man det som man i stunden kommer på att man "ser" i garderoben. Det kan vara...Läs mer »

Härma statyn

En person blundar och den andra antar då en pose eller en staty. Den andra ska, fortsatt medan denne blundar, känna efter hur den andra står och sedan ställa sig i samma pose. När denne känner sig klar får hen titta och se hur nära "facit" hen kom. Läs mer »

Skattkistan

Ur en imaginär kista tar man fram ett föremål och talar om vad det är och varför man har sparat det i kistan. Varje föremål i kistan berättar lite mer om ens karaktärs liv. Läs mer »

Följa fingret

Uppvärmningsövning som görs två och två. En person är dirigent och den andra följare. Dirigenten gör rörelser med sitt pekfinger som den andra ska följa. Läs mer »

Tryckaren

En övning som kan passa bra en bit in i en kurs eller liknande där ensemblen känner varandra lite mer men fortfarande kan behöva ta ett steg närmare varandra för att kunna interagera mer fysiskt på scen. Den kan komma att kännas obekväm för deltagarna men det är också halva syftet. Utan musik eller liknande...Läs mer »

1-2-3! Konvergera mot samma ord

Övningen går på att man sitter två och två och börjar med att säga "1...2...3" och sen ett helt valfritt ord. Man får sen en kort betänketid då man ska försöka fundera ut en gemensam nämnare mellan de två orden och närma sig den andras ord genom att mötas halvvägs. Läs mer »