Kausalitetskarusellen

En övning för att öva kausalitet och en berättelses fortskridande. Gruppen sitter i en ring och en börjar med en enkel mening, tex “Gunilla satte igång tvättmaskinen i tvättstugan”. Nästa person börja sin mening med “Detta ledde till…” och fortsätter historien med något som är en direkt orsak av det som den föregående personen sa, exempelvis “Detta ledde till att proppen gick i huset”.

Om man vill göra det än tydligare med kopplingen till föregående person kan man säga “Eftersom Gunilla satte igång tvättmaskinen i tvättstugan ledde detta till att proppen gick i huset”.

Allt handlar om att låta historien följa en röd linje och att allt som sker ska vara en direkt orsak av det som skett tidigare. Ett felaktigt exempel av ovanstående grundscenario av att Gunilla satte igång tvättmaskinen kan vara “Detta ledde till att grannen Gunnar kom ner och bjöd på kaffe”. Detta är ingen direkt orsak av att Gunilla satte igång tvättmaskinen eftersom det inte var denna aktion som föranledde Gunnar att komma ner och bjuda på kaffe – det är bara en omständighet.

Denna övning kan med fördel förlängas med att man gör scener där en scen måste ha en direkt kausalitetskoppling till nästa. Exempelvis: “Två karaktärer diskuterar om huruvida en radio är trasig, en av dem bestämmer sig för att gå ner till radioaffären för att laga den.”. I nästa scen utspelar sig en scen där karaktären går in i radioaffären som händelsevis just håller på att bli rånad. Scen nummer 2 kan sammanfattas som “Eftersom karaktären bestämde sig för gå ner till radioaffären och laga radion hamnade hen mitt i ett rån”.

HistorieberättandeLångform
0no comment

Leave a Reply