Kroppsdelar med egenskaper

Uppvärmningsövning som även kan användas som karaktärsdrag i scener. Som uppvärmningsövning går den ut på att improvisatörerna i gruppen ombeds tänka på någon av sina kroppsdelar. Sedan ska man tilldela denna kroppsdel en känsla, tex ångest, ilska, nyfikenhet etc. Man går sedan runt i rummet som om kroppsdelen hade denna känsla, tex att ens armbåge är otroligt stolt.

Denna uppvärmningsövning kan man alltså ta med sig in i en scen och låta ens karaktär i scenen få ha exempelvis en deprimerad höft. Detta kan man spela fullt ut eller ha som ett subtilt karaktärsdrag som påverkar hur karaktären rör sig och agerar.

Karaktär
0no comment

Leave a Reply