Parallellhandling

Detta är en av de svårare teknikerna. Fyra improvisatörer på scenen uppdelade i två par som befinner sig på varsin halva av scenen. Båda paren kan be om något att basera sin scen på från publiken.

Det ena paret börjar spela upp en scen och efter en stund fryser/stannar den scenen, varvid det andra paret börjar spela upp sin scen. På samma sätt stannar scenen och man växlar tillbaka till första paret som fortsätter scenen där de bröt. Nu växlar man fram och tillbaka men ska också på ett logiskt sätt få scenerna att “närma sig” varandra så att de två berättelserna knyts samman till slut.

AvanceratFölja och ledaGamesInkänningKomplextPubliken involveras
0no comment

Leave a Reply