Parkbänken

Några personer kommer och sätter sig på en bänk och börjar prata. Efter ett tag ska man komma till en punkt där alla reser sig och går samtidigt, av samma anledning. Övningen syftar till att känna in varandra.

Inkänning
0no comment

Leave a Reply