Personlighetsklyvning

Två på scen möts i en vardaglig situation (intervju, butik, expedition osv) med så många olika personligheter som möjligt under scenens gång. Dock ska den röda tråden i samtalet och dialogen följas. Exempelvis A och B möts i en tänkt arbetsintervju där A och B ständigt tar sig an nya personligheter. Arbetsintervjuns allmänna former fortsätter under hela scenen.

AvanceratHögt tempoKaraktär
0no comment

Leave a Reply