Produktplacering

En vanlig scen där improvisatörerna konstant smyger in reklam och produktplaceringar i sina repliker och aktioner. Reklamen kan vara för både fiktiva produkter och existerande produkter. Man kan göra reklamen både subtil och överdriven, använda slogans och prata om produktfördelar. Ju mer relevant man får in det i scenen, desto bättre!

Tänk hur skådespelarna gör reklam i “The Truman Show” (med Jim Carrey) om du har sett den filmen! TVshop är en annan inspirationskälla.

GamesKreativitet
0no comment

Leave a Reply