Programledare med en jibberish-gäst + tolk

Detta är en av många liknande jibberish-övningar. I denna, som passar väl inför publik, har man en Programledare som ska intervjua en expert inom något ämne (publiken väljer). Denna Expert talar dock bara jibberish så Experten har med sig en Tolk som översätter vad tolken frågar.

Tolkens uppgift är att försöka skapa sig en uppfattning av vad Experten sagt och översätta detta som ett svar tillbaka till Programledaren. Ibland blir det väldigt roligt också om svaret från Tolken står i stark kontrast med vad Experten verkar ha svarat.

Exempel

Publiken har bestämt att Experten är expert på fjärilar.

Programledaren välkomnar publiken till TV-programmet och presenterar Experten Jobo Kanolo och börjar ställa frågor.

Programledaren: Hur kommer det sig att du blivit så duktig på fjärilar?

Experten: Bagadish burrda kojve kamal soppito kamba.

Tolken: “Jag hade femton fjärilar under min säng när jag var liten så jag lärde mig mycket”.

GamesJibberish
0no comment

Leave a Reply