Räkna och hoppa över siffran 7

Detta är mer av en lek och koncentrationsövning än teater. Det är dock en populär och användbar koncentrationsövning.

Den utförs i ringen där man räknar, en efter en, upp från 1. Vid varje multipel av 7 (tal delbart på 7) eller tal som innehåller 7 ska man istället klappa händerna alternativt säga nästkommande tal. Exempelvis 4…5…6…*klapp*…8…9 osv till 15…16..*klapp*…18…19…20…*klapp*…osv. Missar någon börjar man om från 1.

Hela gruppen kan deltaHjärngymnastikI ringKoncentrationSittande
0no comment

Leave a Reply