Räkna till 20 i ring

En övning för att känna in varandra och komma in i ett “group mind”-tänk. Den kan också användas för att lugna ner tempot.

Alla deltagare står i en ring och man kan antingen göra detta tittandes eller blundandes. En person säger “1” och när nästa person “får feeling” säger denne nästkommande siffra, dvs “2”. Detta sker alltså helt slumpmässigt.

Sen fortsätter man tills två personer råkar säga nästa siffra samtidigt (eller ens antyder att säga en siffra samtidigt) och då börjar man om från noll igen. Man kör tills gruppen når 20.

Ett alternativ till denna övning är att säga texten till “Bä bä vita lamm” eller annan enkel barnvia.

Hela gruppen kan deltaI ringInkänningKoncentration
0no comment

Leave a Reply