Replik från publik

En övning som passar perfekt att göra på scen. Två till tre improvisatörer är på scen och gör en valfri scen, eventuellt initierad av publiken enligt plats/relation eller liknande.

Improvisatörerna gör en scen men närhelst de får infall mitt i en replik vänder de sig till publiken för hjälp med en fullständig replik eller ett slut på en replik. Detta görs mycket tydligt med en kroppsrörelse gentemot publiken så att de vet när de ska komma med (flera) förslag. Repliken upprepas sedan av improvisatören och införlivas i scenen.

Exempel:

Scenen utspelar sig på arbetsförmedlingen

Improvisatör 1: Vad trevligt att du kom hit till arbetsförmedlingen för vi har nämligen <visar till publiken att hen vill ha en replik>

Publiken ropar: “rabatt på jobb just nu!”, “inga jobb idag!”, “gratis glass!”

Improvisatör 1 slutför repliken genom att välja sin favorit från publiken till exempel: “rabatt på jobb just nu”.

Improvisatör 2: Jaså, har ni rabatt på jobb? Jag trodde det inte kostade något. När jag var här senast så… <visar att hen vill ha en replik>

osv.

En variant av denna övning är att under scenens gång tvekar skådespelarna vad de ska säga och då fyller publiken i varvid spelaren använder det och scenen går vidare.

GamesPubliken involverasPublikvänlig
0no comment

Leave a Reply