Replik-räknande

Var och en på scen räknar upp ett nummer eller fler istället för repliker. Slutsiffran eller talet där scenen är slut bestäms innan, t ex 50 eller 100. Öppet för de spelande att använda fler nummer i taget. Exempelvis att Kalle, Pelle och Helle spelar upp ett möte i tvättstugan. Alla möjliga gester, humörsutspel och grimaser osv är tillåtna, men de enda tillåtna replikerna är nummer efter det som den tidigare just sagt.

Exempel:
– Kalle: 1!
– Pelle (förvånat): 2?…3?!
– Helle (gråtandes): 4!!!

BegränsningarNybörjare
0no comment

Leave a Reply