Repliker från SMS

Detta är en övning som gör sig bäst inför publik. Man lånar då mobiltelefonen från en (modig) person från publiken där denne får leta upp en sms-konversation denne gjort med någon. Denna sms-konversation bör vara utan känslig information och med förhållandevis korta sms, för enkelhetens skull.

Improvisatörerna spelar en vanlig scen där en person enbart får använda repliker tagna från sms-konversationen som sina repliker. Varken mer eller mindre, och sms:en måste läsas i sin helhet. Replikerna ska yttras som att de kommer spontant.

BegränsningarBokstav, ord och meningGamesPubliken involveras
0no comment

Leave a Reply