Saga med hjälp av Ja / Nej-frågor

Detta är en övning som man bara kan göra en enda gång och som egentligen är lite synd att känna till om man inte är dramapedagog som ska göra den för sina elever. Du är varnad!

Gruppen delar upp sig i hälften och man kommer sedan jobba två och två. Hela gruppen får reda på att ena hälften ska hitta på en saga med en början, ett mitt och ett slut. Den andra gruppen ska försöka lista ut vad sagan handlar om genom att ställa Ja/Nej-frågor.

Läraren skickar ut den hälften som ska gissa utom hörhåll för att “förklara för berättarna hur sagorna ska läggas upp”. I själva verket berättar läraren då att berättarna inte alls ska hitta på någon saga, de ska istället låta Gissaren få hitta på sagan indirekt medan denne tror att den gissar sig fram till en existerande saga!

När Gissarna kommer tillbaka så kan sagan exempelvis gå tillsåhär:

Exempel

G: Utspelar sig sagan i en stor skog?

B: (Tänker: Vill vi det? Ja, varför inte?!): Ja!

G (lite nöjd att hen gissat rätt): Finns det ett stort troll i skogen?

B (Tänker: Nej, men det är väl inte så kul?): Nej osv.

En mycket viktig regel för berättaren är att ge c:a 70-80% Ja-svar för att Gissaren inte ska tröttna utan hållas inspirerad till att tro att denne är på rätt spår och är riktigt duktig på att gissa! Nej-svaren är förstås viktiga för att Gissaren inte ska förstå att allt är en illusion.

KreativitetTvå och två
0no comment

Leave a Reply