Sexy, smelly, funny

Denna övning/game är för (exakt) fyra personer som alla är på scen samtidigt, även om det är fördelaktigt att gå på och av scenen under övningen. Varje person utser bland sina motspelare:

  • En som är “sexy”, det vill säga en person man är attraherad av
  • En som är “smelly”, en man tycker luktar illa
  • En som är “funny”, en som man tycker är väldigt rolig

Detta är inte något man berättar öppet för de andra och man väljer själv vem av sina motspelare som ska vara sexy, smelly respektive funny. En person kan vara funny för en motspelare men smelly för en annan vilket skapar en rolig dynamik. Man visar, med fördel, vad man tycker om sina motspelare först rätt subtilt och sedan alltmer tydligt.

GamesKänslor och attityder
0no comment

Leave a Reply