Skattkistan

En sittande övning som kan göras i helgrupp, mindre grupper eller i par. Ur en imaginär kista tar de andra fram ett föremål, beskriver det och räcker sedan över det till kistägaren. Denna berättar varför föremålet är viktigt och vilken historia det bär på och varför hen har sparat det osv. Varje föremål i kistan är mycket viktigt för dennes karaktär och berättar lite mer om karaktärens liv.

KaraktärKreativitetSittandeTre och treTvå och två
0no comment

Leave a Reply