Skrämma iväg från parkbänken

En övning i bland annat att karaktärsskapande. Placera ut tre stolar till en bänk. En person sitter på bänken och sedan kommer nästa person från gruppen in. Denne ska på ett eller annat sätt “skrämma iväg” personen från parkbänken, antingen genom att vara otrevlig, att övertyga den andra om att lämna eller liknande. Sen kommer nästa karaktär och skrämmer iväg föregående på motsvarande sätt osv.

KaraktärKreativitet
0no comment

Leave a Reply