Space Jump

Man börjar med N antal personer på scen. En (1) påbörjar en scen alldeles på egen hand. När någon form av problem blir etablerat “fryser” någon av de återstående personerna, går in och påbörjar en helt ny scen. Denna nya scen har alltså två karaktärer. När problemet i denna scen etablerats, “fryser” en av det utomstående och går in och på börjar en tredje helt ny scen med tre karaktärer, osv.

Slutligen går person N in och startar scen nummer N (med N st karaktärer). När problemet i denna scen är etablerat ropar någon utifrån “Space Jump!”. Då “löser” man problemet i scen N och avslutar den genom att person N spelar ut sig (eller blir utspelad). När person N försvunnit tar genast scen N-1 vid, som “löses” och person N-1 spelas ut, osv.

Till sist är person 1 kvar ensam på scen och avslutar sin soloscen.

GamesKomplext
0no comment

Leave a Reply