Splitt-scen

Denna scen utspelas i två olika rum, med fyra improvisatörer som spelar två karaktärer. Det vill säga, två olika improvisatörer spelar samma karaktär men i olika rum. Varje improvisatörspar stannar i “sitt” rum men karaktärerna kan, och bör flytta sig mellan rummen. Rummen avdelas på mitten av scenen med varsitt rum om denna fiktiva linje.

Publiken börjar med att bestämma vilka två rum som scenen ska utspelas i, tex ett kök och ett sovrum. Två improvisatörer (I1 & I2) påbörjar scenen i exempelvis köket, på ena halvan av scenen. Efter ett tag börjar karaktärerna röra sig mellan rummen, från köket till badrummet och tillbaka.

Detta sker genom att improvisatören går ut ur rummet genom att gå mot scenväggen (och inte mot den andra halvan av scenen där badrummet rent fysiskt är). När så sker går den andra improvisatören, som spelar samma karaktär, in i det andra rummet från sin sida och fortsätter scenen där – som samma karaktär. På så sätt rör sig de två karaktärerna mellan rummen.

Man bör, som improvisatör, se till att skaffa sig ärenden mellan rummen och röra sig mycket mellan rummen. Karaktärerna behöver inte alltid vara i samma rum utan kan ropa mellan rummen. Ropet ska då riktas mot utgången/scenväggen (och inte mot den andra halvan av scenen där rummet rent fysiskt är) för att bibehålla illusionen för publiken av var entré/utgång mellan rummen är.

Allteftersom bör man se till att öka tempot mellan rumsförflyttningarna och man kan också göra det mer utmanande för sin medspelare (som spelar samma karaktär) genom att påbörja en mening medan man går ut ur rummet – och således låta medspelaren få fortsätta samma mening när denne går in i “sitt” rum.

Games
0no comment

Leave a Reply