Stå i led i ordning

En bra förstaövning för en helt ny grupp. Man delar upp gruppen två lika stora delar och de ska sedan tävla mot varandra att snabbt sortera in sig i led i olika ordningar. När laget sorterat in sig i ordning sträcker alla upp armen för att visa att man är klar. Det är förstås oviktigt vilket lag som vinner, huvudsyftet är ju att man ska prata med varandra eller i vissa fall tyst försöka lista ut information genom mimande.

Saker man kan använda för att ordna grupperna:

  • Varifrån i landet man kommer. Sydligast längst fram.
  • Hur långa man är
  • Hur långt bort från Sverige man varit (kan vara kul om man inte får prata)
  • Hur mycket man äter till frukost (eller annat rätt svårdefinierat)
  • Hur rolig man är (svårdefinierat!)
  • osv

Man bör förstås undvika känsliga frågor.

Nybörjare
0no comment

Leave a Reply