Start- och / eller slutreplik

Improvisatörerna spelar en helt vanlig scen men publiken bestämmer vilken startreplik och/eller slutreplik som ska användas. När slutrepliken sagts är scenen slut.

Det brukar underlätta om man först säger till publiken att välja en plats och/eller en relation och därefter ange replikerna. Om improvisatörerna glömmer bort slutrepliken (vilket är lätt hänt) får man fråga publiken om hjälp.

BegränsningarGames
0no comment

Leave a Reply