Staty / foto från vilken film?

En bra nybörjarövning där man övar sig i scengestaltning. Gruppen delar upp sig i två mindre grupper som bestämmer sig för 2-3 kända filmer. Utifrån dessa tre kända filmer ska man visa tre scener från denna film i en stillbild, det vill säga inga rörelser eller ljud. Den andra gruppen ska sedan gissa vilken film det är.

Rent praktiskt går grupperna iväg enskilt och bestämmer vilka scener de vill gestalta och övar på dessa. Sedan kommer man tillbaka och visar gruppvis en film i taget. Under tiden som en grupp skapar stillbilden/statyn blundar den andra gruppen och får titta först när gruppen är “i position”. Listar man ut filmen innan man visat upp alla scener får man visa upp dem ändå som “bonusmaterial”.

Gestaltning och kroppsspråkHela gruppen kan deltaNybörjare
0no comment

Leave a Reply