Tap out-berättelse

Improvisatörerna står antingen på led eller i en halvcirkel gentemot publiken. Av publiken får de ett ämne att prata om alterntivt en berättelse att berätta. En person börjar prata och närsomhelst bryter sedan nästkommande improvisatör av genom att klappa den som pratar på ryggen och fortsätta exakt där den andra slutade.

Likt dirigenten så gäller det att inte backa och upprepa en stavelse av föregående talare utan fortsätta på samma ord där denne slutade. Man måste därför gå in i historien helt nollställd och inte ha en plan för vad man ska säga.

Står man på led är det personen efter i ledet som knackar på ryggen annars görs det slumpvis. Man ska sträva efter att knacka bort berättaren med så högt tempo som möjligt.

AvanceratGamesHögt tempoSnabbtänkthet
0no comment

Leave a Reply