Temaord

Gruppen står/sitter i ring och man bestämmer ett tema, tex “Kärlek”. Därefter säger varje person, spontant och utan ordning, ett ord, en fras eller liknande som denne associerar till temat. Man ska försöka zooma in gentemot en gemensam nämnare eller undertema.

AssociationHela gruppen kan deltaI ring
0no comment

Leave a Reply