Tre regler från publiken

Be om tre “regler” från publiken. Dessa kan vara vad som helst, exempelvis man får inte säga vissa ord, reagera på ett visst sätt i viss situation, fysiska begränsningar. Improvisatörerna spelar sedan en scen med dessa regler.

Detta kräver en rätt mogen publik som vet vad improvisationsteater går ut på. Om inte annat kan man göra denna övning senare i en föreställning när publiken fått en bra känsla för vad en dylik regel kan vara för något. Konferenciern på föreställningen väljer ut vilka regler, som publiken bestämt, som improvisatörerna ska använda sig av – och hjälper således till att filtrera bort alltför svåra eller komplexa förslag.

BegränsningarGamesPubliken involveras
0no comment

Leave a Reply