Vad har du i garderoben

Dela upp gruppen två och två. Den ena säger ungefär: “Vill du se vad jag har in min garderob?” och öppnar dörren. Den andre tittar in och frågar ungefär: “Varför har du en …………. i din garderob?”

Här använder man det som man i stunden kommer på att man “ser” i garderoben. Det kan vara precis vad som helst. Nu gäller det för den förste att förklara hur det kommer sig att just detta finns i dennes garderob. Alla förklaringar är godtagbara. Byt roller och upprepa till ni är nöjda.

NybörjareSpontanitetTvå och två
0no comment

Leave a Reply