Vad säger du om det?

En uppvärmningsövning som fungerar som en bra publikuppvärmning. Improvisatörerna delar upp sig i två olika lag. Publiken ger improvisatörerna en banal vardagssyssla, tex att vattna blommor. Den första improvisatören gör denna vardagssyssla helt normalt och avslutar med att säga “Vad säger du om det?!” till nästa person i det andra laget.

Denna går upp på scen och gör samma vardagssyssla men som en kraftigt skruvad eller överdriven version av den. Istället för att vattna blommorna med en vattenkanna kanske improvisatören istället visar hur hen rullar fram en brandslang för att vattna blomman. Improvisatören avslutar med att säga “Vad säger du om det?!” till motståndarlaget – och så fortsätter man tills alla gjort varsin version, den ena värre än den andra.

GamesGestaltning och kroppsspråkPublikuppvärmningUppvärmning
0no comment

Leave a Reply