Viskleken med gester

Detta är en övning som gör sig utmärkt inför publik och är ett perfekt sätt att introducera varje improvisatör för sig när denne kommer in på scenen.

I en variant av detta frågar man publiken efter en yrke, en plats och ett föremål och det är då bara den första improvisatören (I1) som vet om detta. Nästa improvisatör (I2) kallas upp på scenen och I1 ska då gestalta dessa tre saker för I2. Så fort I2 har fått en uppfattning (eller tror sig ha en uppfattning) om vad som gestaltas säger denne: “Jag fattar” och I1 fortsätter med nästa gestaltning. Det finns en poäng ibland i att I2 säger “Jag fattar” innan I1 ens är klar.

När I2 sett alla tre gestaltningar så kallas nästa improvisatör in och allting upprepas. Allt eftersom kommer varje objekt att bli kraftigt förvrängt i alla (miss)tolkningar av gestaltningarna. Ibland glömmer improvisatören bort en gestaltning och då får man helt sonika hitta på något.

Efter att den sista improvisatören gjort sin gestaltning avslöjar I1 vilka tre saker som gestaltats.

GamesGestaltning och kroppsspråkPublikuppvärmningTokigt och skojigtVåga misslyckas
0no comment

Leave a Reply