Whisky mixer

En uppvärmningsövning i högt tempo! Hela gruppen står i en cirkel och man skickar runt en signal som är olika beroende på vilken riktning den skickas. I den ena riktningen i cirkeln (tex höger) riktar man sig till personen till höger och säger “Whisky mixer” och i den andra “Wicker misses” eller något annat snarlikt mumbo-jumbo ord. Man kan växla riktning genom att hålla upp händerna och säga “Maxwechsel!”, då byter man riktning och således också ord

Exakt vad man säger är inte jätteviktigt och halva anledningen är att orden ska vara så snarlika så man ska säga fel i det höga tempot. Om man känner att man sagt fel så går man ur sin plats i cirkeln och går ett varv runt cirkeln medan man pratar högt på jibberish-tyska (vilket gör det yttlerligare svårare för de andr). Man får också gå en runda utanför cirkeln om man börjar skratta!

Högt tempoI ringTokigt och skojigtUppvärmning
0no comment

Leave a Reply