Västerås Improvisationsteater

Västerås Improvisationsteater håller kurser, gör föreställningar och gör företagsevent inom improvisationsteater i Västerås.

Kurser från Västerås Improvisationsteater

Grundkurs - 2 dagar (Västerås)

Under två kursdagar får deltagarna med hjälp av lekar och övningar träna sig i improvisationens grunder. Fokus ligger på att frigöra kreativitet, spontanitet och fantasi.

Startdatum: 2017-03-25 | Slutdatum: 2017-03-26 | Läs mer »

0no comment

Leave a Reply